WordPress îsi schimba fata!

Sãptãmâna trecutã, adicã pe 29 martie a fost lansatã versiunea 2.5 a WordPress. Am reuºit sã-mi fac puþin timp pentru a-mi aduce la zi blogul ºi mãrturisesc cã am avut o surprizã extrem de plãcutã. Folosesc de vreo doi ani aceastã platformã, utilizând-o la mai multe situri, fiind extrem de mulþumit de facilitãþile oferite. Au fost multe versiuni lansate în acesºti doi ani dar nicio versiune de pânã acum nu a introdus schimbãri atât de spectaculare, precum aceasta din urmã. Felicitãri men!

Sunt multe îmbunãtãþirile aduse… în primul rând interfaþa panoului de administrare (dashboard) a fost sensibil îmbunãtãþitã sub aspect vizual ºi funcþional. Am avut aceeaºi încântare ca atunci când am trecut de la Windows 3.1 la Windows 95! Vã mai aduceþi aminte?… Apoi am remarcat cã se poate face upload la mai multe fiºiere odatã, ba chiar la un folder întreg, ceea ce aºteptam de mult sã se întâmple. O facilitate extrem de interesantã ºi de folositoare, dar care încã nu funcþioneazã bine cu toate pluginurile, este aceea de a putea face upgrade la pluginurile care au lansat versiuni noi. La mine a funcþionat bine, mai puþin în cazul a douã pluginuri unde a trebuit sã le reinstalez fiindcã procedura a falimentat. Oricum, este un pas înainte! Alt lucru important, mai ales pentru cei care folosesc WordPress ca ºi CMS, este faptul cã funcþia de cãutare acþioneazã acum nu doar în cadrul posturilor ci ºi al paginilor. Toate acestea, ca ºi multe altele fac sã merite un upgrade la versiunea 2.5. Dacã n-aþi fãcut-o pânã acum, nu mai amânaþi!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.