Victor

Victor este unul din prietenii mei cei mai buni. L-am cunoscut în urmã cu 14 ani pe vremea când doar soþia lui era credincioasã. Avea probleme cu alcoolul ºi vroia sã pozeze într-un dur. Mai în glumã, mai în serios, l-a provocat pe Dumnezeu sã-l scape de viciu. ªi Dumnezeu l-a scãpat într-un mod extraordinar. Cum punea gura pe bãuturã, dupã primul pahar i se fãcea atât de rãu cã trebuia sã se culce. A schimbat bãuturile, sperând cã va gãsi una la care sã nu reacþioneze aºa, dar pânã la urmã a vãzut cã nu e de glumit cu Dumnezeu. ªi s-a predat. A fost o schimbare radicalã iar prima decizie a fost sã facã bisericã în curtea lui. ªi a fãcut!

Istoria lui este una cu totul aparte. Familia provine din Bucovina de nord ºi s-a retras în România dupã cedarea cãtre URSS, pierzând totul. Erau oameni verzi, dârji, luptãtori – numele de familie spune totul: Vlad Sabie. Pãrinþii lui au luat-o de la capãt, într-un sat din Banat dar, în 1951 au fost deportaþi de bolºevici în Bãrãgan, fiind consideraþi chiaburoi. Pe vremea aceea Victor avea doar un an. Ajunºi acolo, prima lor locuinþã a fost o groapã sãpatã în pãmânt, apoi au încropit o casã din pãmânt, cãreia nu i-au fãcut fundaþie, fiindcã iarna bãtea la uºã. În 1987, locuind în Fundata, singurul sat de foºti deportaþi care mai era în picioare, a fost forþat sã se mute la oraº, într-o garsonierã confort III, fiindcã Ceauºescu vroia sã ºteargã de pe hartã ºi aceastã localitate. Casa pe care o construise cu mâinile lui a fost dãrâmatã cu buldozerul. Dupã Revoluþie, Victor s-a întors în locul unde trãise toatã viaþa lui, reconstruindu-ºi casa, pe vechiul amplasament.

Astãzi Victor este pregãtit pentru o operaþie dificilã. Mâine doctorii vor încerca sã-i opereze o tumoare pe creier. Pânã ieri nu a ºtiut nimeni nimic, acum vestea ne-a nãucit pe toþi: familie, prieteni, cunoscuþi… Noi ºtim cã toate sunt în mâna Lui, dar parcã am vrea sã-l mai avem pe Victor cu noi. Ne rugãm pentru asta.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 244
  • 42
  • 25,382
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.