S-a stins si Max Banus

În tinereþe ascultam vrãjit, searã de searã, postul de radio Europa Liberã. Pe vremea aceea singurele nume de jurnaliºti pe care le ºtiam din þarã erau cele ale gazetarilor sportivi: Ioan Chirilã, Sebastian Domozinã, Ion Ghiþulescu, etc. Mai cunoscute îmi erau numele jurnaliºtilor de la Europa Liberã. Persoane precum Noel Bernard, Max Bãnuº, Vlad Georgescu sau Neculai Constantin Munteanu aveau staturã de titan pentru tânãrul visãtor care eram atunci. Nici nu vreau sã-mi imaginez cum ar fi arãtat viaþa mea fãrã emisiunile acestui post de radio. În acea perioadã de timp întunecat, când eram lipsiþi de orice sursã de informaþii, emisiunile de la Radio ªanþ cum îl dezmierdam conspirativ erau ca o picãturã de apã pe buzele unui rãtãcit prin deºert. Dintre acestea, o þinutã înaltã avea Tinerama lui Max Bãnuº. Vremurile s-au schimbat ºi iatã cã Max Bãnuº a trecut la cele veºnice. Numele lui probabil cã nu spune nimic tinerilor de azi. Dar fãrã contribuþia unora ca Max Bãnuº, care au ajutat sã nu moarã speranþa în inimile milioanelor de români asupriþi în acele vremuri, probabil cã nu am fi apucat sã vedem cum aratã libertatea. Mulþumim Max Bãnuº! Nu te vom uita!

2 thoughts on “S-a stins si Max Banus”

  1. O adevarata placere. Europa Libera ne-a tinut treji.Tinerama lui Max Banus a fost extraordinara.A murit ceva din copilaria noastra.Nu il vom uita!

  2. Doamne ,si cu ce nerabdare asteptam sa-l auzim la Europa Libera .Da a murit ceva din tineretea noastra.Nu te vom uita Banus,multumim pentru ca ne-ai tinut la curent cu lumea de afara si ai spus lumii de suferintele fratilor tai .

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.