Rãzboi pan-ortodox la Betleem

Cincizeci de clerici ortodocºi greci s-au luat la bãtaie cu mãturile, astãzi, de Sfântul ªtefan, cu 30 de preoþi armeni, chiar în Biserica Naºterii Domnului din Betleem, în Cisiordania. ªapte dintre combatanþii în sutanã au fost rãniþi în confruntãri. Încãierarea a izbucnit în timp ce preoþii fãceau curat în Biserica Naºterii Domnului, care este administratã de Biserica Catolicã, Biserica Ortodoxã Greacã ºi Biserica Armeanã. La un moment dat, ortodocºii greci au fãcut imprudenþa sã intre în partea Bisericii administratã de armeni. Poliþia, înarmata cu bastoane, i-a despãrþit pe preoþi. Dupã intervenþia oamenilor legii, clericii au continuat sã lustruiascã podelele Bisericii Naºterii Domnului, pe care o pregatesc pentru sãrbãtorile de la începutul anului.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.