Papa, Galilei si studentii

Papa Benedict a fost forþat sã-ºi anuleze vizita ºi discursul la o cunoscutã universitate italianã, din cauza protestelor furibunde ale studenþilor ºi ale unor cadre didactice. Aproape 70 dintre membrii universitãþii “La Sapienza” semnaserã în prealabil o scrisoare în care susþin cã opiniile Sfântului Pãrinte despre Galileo “ne ofenseazã ºi ne umilesc”, dupã ce Papa afirmase cã procesul ºi condamnarea pentru erezie a cunoscutului astronom au fost “rezonabile ºi drepte”.

Aºa dupã cum se ºtie, astronomul a susþinut cã pãmântul se învârte în jurul soarelui, fiind forþat sã se dezicã de convingerile sale sub ameninþarea cu moartea.

Papa Benedict XVI urma sã þinã un discurs joi la Universitatea La Sapienza, însã semnatarii scrisorii afirmã cã este total nepotrivit ca Papa sã deschidã anul academic.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.