Ortodocsii si catolicii bat palma la 1000 de ani de la marea schisma

Conform ziarului Adevãrul, calea reunificãrii între creºtinii din Vestul ºi Estul Europei pare deschisã, dupã ce, în capitala Italiei, a fost fãcut public primul document semnat de cele douã pãrþi, în care este recunoscut formal primatul papal. De la Marea Schismã din 1054, locul acordat episcopului Romei a constituit unul dintre subiectele de discordie dintre cele douã biserici, care a fãcut sã curgã multã cernealã, dar ºi mult sânge.

Textul comunicatului reprezintã rodul eforturilor depuse de comisia de dialog teologic dintre Bisericile Catolicã ºi Ortodoxã, care s-a reunit în oraºul italian Ravenna, la începutul lunii octombrie, semnatarii recunoscând cã Biserica Romei ocupã primul loc în ordinea canonicã ºi cã episcopul Romei este primul dintre patriarhi. De la negocieri însã au lipsit reprezentanþii bisericii ruse, cunoscutã pentru poziþia antagonistã faþã de catolicism.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.