Facebook
uncategorized

Nu doar HotView ci si ProperView

În rubrica HotView cu Vlad Mixich situl de informaþii HotNews mã surprinde încã odatã, publicând un interviu de bun simþ cu unul dintre puþinii oameni din sfera politicii care ºi-a impus un brand personal antagonic cu trendul general din sferele politicii româneºti, anume Bogdan Tãtaru Cazaban, consilier prezidenþial pe probleme de culturã ºi culte. Nu pot decât sã salut contribuþiile publicistice ale jurnalistului Vlad Mixich, care la rândul lor ies în evidenþã în prea mocirlita mass medie autohtonã. Puteþi citi acest excelent interviu aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: