Nu doar HotView ci si ProperView

În rubrica HotView cu Vlad Mixich situl de informaþii HotNews mã surprinde încã odatã, publicând un interviu de bun simþ cu unul dintre puþinii oameni din sfera politicii care ºi-a impus un brand personal antagonic cu trendul general din sferele politicii româneºti, anume Bogdan Tãtaru Cazaban, consilier prezidenþial pe probleme de culturã ºi culte. Nu pot decât sã salut contribuþiile publicistice ale jurnalistului Vlad Mixich, care la rândul lor ies în evidenþã în prea mocirlita mass medie autohtonã. Puteþi citi acest excelent interviu aici.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.