No comment!

“În ultima vreme, catolicii, sãracii de ei, continuându-ºi rãtãcirea de peste 1000 de ani, vor sã “evanghelizeze” nu numai cele mai îndepãrtate plaiuri ale lumii acesteia reale, ci ºi altele,cu mult mai îndepãrtate, din irealitate. Adicã au terminat treaba cu oamenii tereºtri, acum îºi dau cu presupusul despre extratereºtri, vrând chiar saã dialogheze cu ei. Eu cred, însã, cã mai întâi extratereºtrii înºiºi au început sã dialogheze cu catolicii ºi sã-i înveþe, sã le inspire adicã, mai la arãtare, mai în ascuns, drumul cãtre lumea lor… Cãci cu fiecare erezie, cu fiecare minciunã, cu fiecare invenþie dogmaticã ºi practicã, catolicii s-au adâncit în explorarea lumii ireale ºi întunecate a extratereºtrilor. ªi uite-aºa, catolicii s-au rãtãcit progresiv de la Calea Adevarului ºi a Vieþii, au ieºit din Biserica lui Hristos, au lepãdat Duhul Adevãrului, Duhul Lui Hristos, pentru a se umple de duhul minciunii, duhul diavolului ºi al extratereºtrilor lui…”

Acesta este un citat dintr-un comunicat de presã dat de ” Egumenul Sfintei Mãnãstirii Antim din Bucureºti”, comunicat pe care îl puteþi citi în întregime aici.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.