Memoriul baptistilor romani catre Ceausescu, in decembrie 1989!

Pastorul V.Al.Taloº scoate la luminã pe blogul domniei sale un document extrem de interesant, anume memoriul baptiºtilor români adresat “conducãtorului iubit” chiar în preajma Revoluþiei. Documentul cu pricina este extraordinar, arãtând o diferenþã majorã comparativ cu mesajul de fidelitate al lui Teoctist, expediat aceluiaº conducãtor în zilele Revoluþiei de la Timiºoara. Demn de semnalat este ºi faptul cã acest memoriu a fost aprobat de Congresul Cultului Baptist, fiind semnat de 47 din cei 50 de pastori delegaþi, fiind depus apoi la Consiliul de Stat pe 13 decembrie 1989. Era interesant sã fi aflat ºi cine sunt cei care nu l-au semnat!

Puteþi citi acest document aici.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.