Italienii ºi pisica neagrã

Conform HotNews care citeazã France Press, anual, 60000 de pisici negre sunt ucise în Italia din cauza superstiþiilor. Cu siguranþã cã italienilor nu le place sã le taie calea pisica neagrã, aºa cã îºi au mãsuri de prevedere.

Statistica aratã cã cele mai multe dintre pisici îºi gãsesc sfârºitul cu ocazia zilei de Halloween. ªi când te gândeºti cã unii susþin cã Halloween-ul este o sãrbãtoare nevinovatã!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.