Interes crescând si dezinformare: Petru Dugulescu în massmedia româna si straina

Ultimele douã zile au marcat o creºtere semnificativã a interesului manifestat pe marginea evenimentului morþii pastorului Petru Dugulescu din Timiºoara. Pe lângã blogosfera evanghelicã care realmente a explodat, dominând topurile WordPress ºi surprinzând pe ceilalþi bloggeri care acum încep sã se dumireascã cã, dacã mass media în general evitã sã vorbeascã despre ne-ortodocºi, asta nu înseamnã cã aceºtia nu existã, ba încã sunt foarte activi, mai ales pe Internet, uite cã mass media începe sã bage în seamã ºi ea, pe ici pe colo acest eveniment, informând dar, mai ales, dezinformând la greu, atât cei de la intern cât ºi cei de la extern.

Înainte de a trece în revistã relatãrile mai semnificative din massmedia, aº vrea sã amintesc cã au fost create douã bloguri dedicate lui Petru Dugulescu, primul fiind pe wordpress, având ca autor pe Alin Cristea, celãlalt fiind postat pe blogspot. La fel, o notã pozitivã aº vrea sã trec în dreptul iniþiativei lui Daniel Brânzai, care in situl Dezvãluiri incorporeazã cu ajutorul lui Cristi Þepeº transcrierea intervenþiilor în plenul Camerei Deputaþilor, fãcute de Dugulescu în timpul celor douã mandate parlamentare. Din lectura lor ne putem da seama ce personalitate au pierdut evanghelicii români.

Pe lângã multele reacþii din blogosferã, mass media românã îºi dovedeºte cu prisos apartenenþa de spaþiul balcanic.

Într-un articol de Dragoº Boþa din 5 ianuarie, Gândul titreazã: “Dupã ce a citit în presã cã a fost turnãtor al Securitãþii, Petru Dugulescu, preºedintele baptiºtilor din România, a murit de inimã”. Prima eroare impardonabilã este acordarea titlului de ‘preºedinte al baptiºtilor români’, funcþie pe care Dugulescu nu a deþinut-o niciodatã. Apoi, a doua slãbiciune a acestui articol, situaþie întâlnitã ºi în multe alte relatãri, este preluarea mot-a-mot a concluziilor publicate de ziarul Bãnãþeanul, de parcã acesta ar fi o autoritate supremã în jurnalism sau o sursã demnã de încredere.

Evenimentul Zilei, tot pe 5 ianuarie, publicã un articol intitulat ªoc ºi durere în comunitatea baptistã. Numit drept lider al comunitãþii baptiste pe plan regional, în acest articol se anunþã cauza morþii ca fiind un accident cerebral… Totuºi Evenimentul Zilei prezintã informaþii mai ample ºi selecþionate mai grijuliu decât cele ale confraþilor de la Gândul.

În aceeaºi zi, Gardianul publicã ºi el un articol intitulat: Petru Dugulescu a murit in urma publicarii dosarului sãu de securitate. Cauza morþii: “stop cardiac provocat de publicarea într-un sãptãmânal din Timiºoara a unui articol ce dezvãluia trecutul sãu de informator al Securitãþii.” Wow!

ªtirea morþii pastorului Dugulescu a fost menþionatã ºi în fluxul informaþional al Agenþiei Rompres (fostã ºi viitoare Agerpres), dar ignoratã de cei de la Mediafax, cel puþin pânã la ora la care se scriu aceste rânduri.

Pastorul Petru Dugulescu a încetat din viaþã titreazã Ziua de Vest, duminicã 6 ianuarie, anunþând cauza morþii ca fiind un stop cardio-respirator. Totuºi articolul din Ziua de Vest este unul din cele mai echilibrate ºi corecte sub aspect informaþional, excluzând afirmaþia cã Dugulescu “a fost cunoscut ca un lider reformat”…

În 4 ianuarie Timiº Online anunþã ºi el cã A murit pastorul Dugulescu printr-un articol scurt dar destul de bine închegat ºi cu informaþii coerente.

Pe plan extern vestea morþii lui Dugulescu nu a trecut neobservatã, dar ceaþa ºi confuziile se amplificã.

FoxNews anunþã pe 4 ianuarie cum cã “Petru Dugulescu, the head of Romania’s Baptist Church, whose past as a collaborator of the feared Securitate secret police was revealed recently, died Thursday. He was 62.” Deci din nou, Dugulescu este tratat drept capul baptiºtilor români ºi, conform acestei agenþii de presã, cauza morþii a fost un atac de inimã. Sursa informaþiilor, acelaºi ziar Bãnãþeanul… Interesant cã cei de la FoxNews spun cã Dugulescu a fost: “head of Romania’s small Baptist Church”. Nu am cifre exacte la îndemânã, dar baptiºtii români sunt pe podium în Europa ca numãr, totuºi…

Aceeaºi ºtire, identicã în formulare, este distribuitã ºi prin Associated Press, cãtre o grãmadã de situri, cum ar fi acesta sau acesta.

Încã de pe 4 ianuarie, cei de la MSN anunþã ºi ei: “Head of Romanian Baptist Church, revealed as Securitate collaborator, dies”.

O ºtire similarã este distribuitã de BBC, versiunea englezã. ªi jurnaliºtii de la BBC calcã pe bec, numindu-l “cap al micii biserici baptiste din România,” afirmând cã el a turnat la securitate pe colegii de lucrare cât ºi pe strãini.

Interesant cã ºi pe Wikipedia este notatã ºtirea morþii lui Dugulescu. Din pãcate, cei de la Wikipedia folosesc ca sursã de referinþã ºtirea publicatã de BBC. BBC care, se pare cã doar firma a mai rãmas de ei… valorile jurnalistice ducându-se pe apa sâmbetei, sau a Begãi, alãturi de cele ale Bãnãþeanului. Reamintesc pentru exemplificare titlul ºtirii publicate de cei de la secþia românã a BBC în urmã cu doar câteva luni: “Mãrturia completã a preotului Iosif Þon”.

În spatele diversiunilor ºi informaþiilor rãuvoitoare de pretutindeni stau douã surse de informare. Ziarul Bãnãþeanul, ziar de scandal din trustul MediaPro, precum ºi gãina cu ouã de aur, blogul pompos intitulat Centrul de Istorie ºi Apologeticã. Posesorul acestuia a aruncat ºi el, neprofesionalist ºi neprincipial cu piatra în baltã ºi, din cele de mai sus, se vede câte valuri a fãcut piatra lui. Mã întreb dacã a meritat demersul. Sunt prea amãrât la ora actualã ca sã mai încerc vreun rãspuns. În ce priveºte pe cei de la Bãnãþeanul, aici ºi aici gãsiþi articole prin care se demonstreazã cã Dugulescu era de mult în colimatorul lor. Aveau nevoie doar de muniþie ca sã-l execute. ªi le-a fost oferitã pe tavã.

Închei prin a vã oferi o imagine cu statisticile din Trafic.ro ale publicaþiei Bãnãþeanul. Da, au dat ºi ei un tun de audienþã online în ultimele zile, pe seama lui Dugulescu. Însã nu se poate sã nu remarcaþi ce audienþã online slabã are în general publicaþia asta de doi bani. Pânã ºi niºte bloggeri cum ar fi Pãtrãþosu sau Gramos au audienþã de cca 800 vizitatori unici pe zi, lucru care demonstreazã valoarea jurnalisticã a gãºtii de pe Bega. În acest context, stau de mã mir cum de spusele lor au fost preluate fãrã reþinere de publicaþii pe care le credeam serioase din România, cât ºi de agenþii de ºtiri externe cum ar fi FoxNews, Associated Press, BBC, MSN, etc. Vai de ei.

statisticile de trafic ale publicatiei Banateanul

One Reply to “Interes crescând si dezinformare: Petru Dugulescu în massmedia româna si straina”

  1. I-as sfatui pe cei care se grabesc sa aplice etichete de colaboratori ai Securitatii preotilor si pastorilor din timpul comunismului, sa mai citeasca si dosare pe la onor. CNSAS. Si daca nu li se cere prea mult sa faca un efort si sa incerce sa inteleaga ce scrie in acele dosare. Daca ai semnat un angajament de colaborare, nu inseamna neaparat ca ai fost turnator. Mai cititi baieti, mai cititi.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.