In memoriam Petru Dugulescu

Am primit pe email o invitaþie la un eveniment destul de singular din câte ºtiu eu printre evanghelicii români, anume unul dedicat memoriei pastorului Petru Dugulescu, plecat dintre noi la  începutul acestui an. Invitaþia precizeazã urmãtoarele lucruri:

Întâlnirea va avea loc Duminicã, 10 februarie, orele 10 – 12 la Biserica “Harul” din Bucureºti, str. Rãsãritului nr. 59 ºi Luni, 11 februarie, orele 18 – 20 în Aula Universitãþii Biblice din România, str.Rãsãritului nr.59. Vor participa: Marioara Dugulescu – soþia, Eunice & Ligia Dugulescu – fiice, pastorii Laurenþiu Timiº, Marius Cimpoae ºi Vlad Octavian, precum ºi Copiii de la casa “Fraþii lui Onisim”. Se va face lansarea cãrþilor scrise de Petru Dugulescu, fiind inclus un recital de poezie (Eunice & Ligia Dugulescu ºi înregistrãri audio ale unor poezii recitate de autor).

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.