Happy browsing with Flock

În urmã cu câteva sãptãmâni am menþionat cã Netscape Navigator, pionierul navigatoarelor de Internet a fost abandonat ºi nu va mai fi dezvoltat de cãtre AOL.

Deºi folosesc în mod curent Mozilla, dorind sã vãd cum se vede un site în alte browsere, am lansat cu nostalgie ºi pe Netscape. Nu micã mi-a fost surpriza sã vãd cã sunt invitat sã migrez cãtre un program de navigare nou, anume Flock. Deºi puþin sceptic, am zis totuºi sã-i dau o ºansã acestui necunoscut, aºa cã l-am descãrcat ºi l-am instalat, dar aveam în minte recentul eºec cu ultima versiune a lui Safari portat pe Windows, pe care l-am instalat zilele trecute de douã ori dar de fiecare datã când îl lansam în execuþie crãpa… Spre surprinderea mea Flock s-a instalat rapid, apoi s-a oferit sã importe setãrile din alt browser, la alegere, din cele prezente pe laptpop, apoi a început sã lucreze cu dezinvolturã. Poate cã sunt încã sub o primã impresie favorabilã, dar senzaþia mea este cã Flock se miºcã chiar mai repede decât Mozilla ºi are o grãmadã de facilitãþi unice, unele dintre ele fiindu-mi extrem de folositoare.

În primul rând Flock este orientat spre Web2.0, nu neapãrat prin graficã ci prin facilitãþi, oferind suport nativ extrem de facil pentru reþelele de socializare, pentru Flickr, pentru feed-uri, etc.

Ce m-a cucerit este prezenþa a 10 iconiþe care comandã conþinutul unui sidebar opþional, care face utilizarea navigatorului extrem de facilã ºi performantã. Dintre acestea, cea mai tare chestie mi s-a pãrut “Web Clipboard”, o facilitate prin care poþi sã aduci prin ‘drag and drop’ imagini sau linkuri într-un pãtrãþel din acest sidebar ºi el le pãstreazã pentru tine acolo, pânã decizi ce faci cu ele. Aceastã facilitate îmi este extrem de utilã mie, aºa cã, de azi înainte cred cã o sã îngroº numãrul utilizatorilor Flock. Mai ales cã n-am descoperit încã nimic din ce face Mozilla ºi sã nu facã Flock cel puþin la fel de bine.

Netscape a murit! Trãiascã Flock!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.