Haine noi

Zilele astea am mai întors o paginã în calendarul vieþii. Mã uit la alþii din leatul meu… unii îºi schimbã maºina, iau una roºie, cât mai ºic, mai tinereascã, sã estompeze chelia, burta ºi beteºugurile. Alþii îºi fac vilã la munte sau la mare…. alþii pleacã în croaziere, cautã sã recupereze tot ce au pierdut pânã acum, se premiazã în fel ºi chip…

Eu unul mi-aº fi cumpãrat un laptop nou, dar fiindcã ãsta n-a expirat încã, îl mai suport, sã vãd cât îl mai þin balamalele. În schimb mi-am tras þoale noi la blog, aºa ca de Paºti! Când eram copil, din toatã sãrãcia, de Paºti mã alegeam cu pantofi noi, sau cu o cãmaºã nouã… Acum sunt vremuri mai grele… ajunge ºi un strai nou la blog. Deh, fudulia asta sã arãtãm bine în lume!

ªi fiindcã deja e ceas de Înviere, profit dragi prieteni de ocazie ºi vã doresc ºi vouã clipe de bucurie inimaginabilã împreunã cu Domnul! ªi vã urez sã rãmâneþi lângã El pânã întoarceþi fila spre eternitate, spre a vã înnoi cu un trup nou!

Hristos a Înviat!

One Reply to “Haine noi”

  1. Mie-mi place mai mult haina asta! Daca albastrul de pe margini ar fi un pic mai inchis… ar fi chiar excelent! ;-)

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.