Gafele presedintelui

Bãsescu ãsta e un tip popular. ªi ca toþii tipii populari, la un moment dat treaba asta i se urcã la cap. Iar capul lui Bãsescu oferã din ce în ce mai mult mostre de bãdãrãnie ºi de lipsã de bun simþ. Am crezut cã acesta era apanajul lui Bombonel, cel care invita opoziþia sã-i numere ouãle. Dar nu, Bãse este de aceeaºi facturã. Chiar în ziua referendumului, el ºi-a scos colþii la o ziaristã, fãcând-o þigancã împuþitã. Astãzi a sãrit din nou peste cal ºi, când o jurnalistã de televiziune i-a cerut pãrerea cu privire la moþiunea de cenzurã, el i-a rãspuns golãneºte, cum cã e dispus sã meargã la ea în birou sã o facã… Din ce în ce, preºedintele alterneazã evoluþiile bune cu acelea penibile. De exemplu, prin citirea raportului Tismãneanu, l-a demascat pe Teoctist ca fiind un colaborator al regimului criminal comunist. Jumãtate de an mai târziu, acelaºi Bãsescu îl decoreazã pe Teoctist post-mortem.

Deºi atitudinea din declaraþiile lui numai creºtineascã nu pare, domnul preºedinte se tot gudurã pe lângã BOR, doar, doar va fi în graþiile clerului, în perspectiva noilor alegeri. Ce este mai grav este cã în aceste ipostaze, dânsul nu se fereºte nici de încãlcarea legii. Astfel, la întronarea noului patriarh, Bãsescu nu s-a ferit sã declare cã: “BOR este biserica naþionalã a statului român”. Dacã Iliescu era preºedintele feseniºtilor, se pare cã Bãsescu se erijeazã în preºedintele ortodocºilor. ªi atitudinea lui se meritã sancþionatã cum trebuie.

3 thoughts on “Gafele presedintelui”

  1. Vrei sa facem schimb? :-)

    PS Apropos, ce ai facut de pluginul nu identifica tara de origine? La toata lumea pune un ‘flag’ acolo, dar la tine nema… Cumva ai vreun proxy server, vreo ºmecherie ceva? Nu cumva poþi sa pacaleºti ºi tu cu niste IP-uri de Budapesta? :-)

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.