Ce se mai vinde pe eBay

Un tânãr din Amsterdam a scos la vânzare pe eBay o castanã din copacul situat în curtea casei în care s-a ascuns de naziºti Anna Frank, fetiþa evreicã al cãrei jurnal a ajuns bestseller, dupã moartea ei în lagãr. Din cauza vârstei ºi a mãrimii, municipalitatea a decis ca acel copac sã fie tãiat. Aºa cã tânãrul întreprinzãtor vrea sã ofere celui care plãteºte mai bine ocazia sã planteze un copac din spiþa copacului Annei Frank. Pînã acum preþul cel mai mare oferit pentru castana cu pricina este de 700 dolari.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.