Dorin Dobrincu: Despre Dosarele Securitatii la Europa Libera

Într-un interviu oferit postului de radio Europa Liberã, intitulat: “Dosarele întocmite în regimuri totalitare nu sînt întotdeauna pãstrãtoare de adevãr“, directorul Arhivelor Naþionale, dr.Dorin Dobrincu face cunoscut un lucru extrem de interesant, legat de veridicitatea dosarelor întocmite de regimurile totalitare, inclusiv cele ale Securitãþii Române.

Mã întreb care sã fie cauza? Oare se aºteptau ca într-o zi sã se întoarcã roata? Sau, probabil cã aºa cum se raportau recoltele record la hectar, porumbul înalt ca stâlpul de telegraf, vacile eroine ce dãdeau lapte sã hrãneascã un regiment (cã tot nu vedeau soldaþii pic de lapte!), tot aºa bãieþii cu ochi albaºtri, ca sã-ºi justifice activitatea, mai inventau colaboratori, informaþii, etc?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.