Decoratiada

Râvnã mare are preafericitul la început de drum. Pe un canal TV am prins o frânturã de ºtire, cum cã doi membri ai CNA, printre care dl. preºedinte Rãzvan Popescu, au fost recompensaþi de Daniel cu o decoraþie sau un ordin, ceva acolo de agãþat la gât. Am cãutat sã mã documentez pe mediafax, hotnews, freenews, etc, dar nu am gãsit nicio frânturã de informaþie în legãturã cu acest eveniment. Intrigat am mers pe situl patriarhiei, pe alte cateva situri ortodoxe, etc ºi, surprinzãtor, nu am gãsit nici acolo vreo informaþie. Oare sã fie chiar aºa de nesemnificativ în activitatea BOR faptul cã patriarhul acordã niºte distincþii acolo, încât sã nu merite a fi amintit acest lucru pe siturile respective? Sã fie amãrâtul meu de blog mai iute la a informa ‘boborul’ ce se informeazã pe net cu lucruri din bucãtãria întâistãtãtorului? Mã simt mãgulit!

Acum, dacã tot am aflat despre fericitul eveniment, aºa dintr-o frânturã de ºtire, mi-am pus întrebarea: “De ce preºedintele CNA a primit respectiva distincþie?” Pãi, dacã-mi aduc eu bine aminte, încã n-a crescut iarbã pe mormântul regretatului Ralu Filip, adicã, mai pe înþelesul tuturor, dl.Rãzvan Popescu nu a avut încã timp sã revoluþioneze audiovizualul românesc. Nu cred cã domnia sa a fost rãsplãtit pentru meritele anterioare acestei funcþii, fiindcã a fost decorat împreunã cu un subalten al sãu din CNA. Nu mai rãmâne decât ipoteza cã dl.Rãzvan Popescu a fost recompensat cu un fel de caltaboº mai stilat pentru meritele viitoare pe care le va avea în cadrul CNA-ului, înscriindu-l ºi pe acesta în mod obedient pe acordurile simfoniei bizantine. Un fel de troc de genul celebrului ‘petrol contra hranã’. ªi la fel de pãgubos.

Quod erat demonstrandum!

 

 

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.