De la Epifanes la Epimanes

MenoraCitesc în presã ºi nu-mi vine a crede: Ceauºescu este considerat de conaþionalii noºtri ca fiind atât cel mai bun cât ºi cel mai rãu dintre conducãtorii pe care i-a avut þara în ultima sutã de ani! Contradicþia aceasta ºi faptul cã zilele astea evreii sãrbãtoresc Hanuca, îmi aduce aminte de o altã contradicþie: Epifanes versus Epimanes.

Dupã moartea lui Alexandru cel Mare, imensul lui imperiu a fost împãrþit între cei patru generali ai sãi. Unul din aceºtia, Seleucus, a înfinþat aºa numitul imperiu seleucid. Din aceastã dinastie a fãcut parte celebrul Antiochus (215 – 164 î.Hr.) care ºi-a atribuit numele de Epifanes, adicã ‘Cel Strãlucitor’ sau ‘Ilustrul’. Istoria însã l-a amendat cum se cuvine ºi el a rãmas cunoscut mai degrabã ca fiind Antiochus Epimanes, adicã cel nebun.

În nebunia lui, acesta a transformat templul din Ierusalim într-un loc de închinare dedicat zeilor greci, ridicând aici un altar lui Zeus ºi aducându-i porci ca jertfã, pentru a pângãri pânã la capãt locul sfânt al evreilor. Pedepse aspre au fost instituite cu scopul de a eradica orice tendinþã de perpetuare a credinþei iudaice.

Comportamentul lui iresponsabil a condus la revoltã disperatã ºi, o mânã de evrei, conduºi de Iuda Macabeul, au reuºit sã izgoneascã pe seleucizi ºi sã rededice Templul.

Tradiþia spune cã, pentru rededicare, trebuia aprinsã Menora, sfeºnicul cu ºapte braþe, iar aceasta putea funcþiona doar cu ulei ce fusese trecut prin ritualul de curãþire, care dura ºapte zile. Însã în Templu nu a mai fost gãsit decât un singur vas cu ulei curat, care ar fi asigurat în mod normal necesarul doar pentru o zi de funcþionare. În ciuda acestui impediment, Menora a fost aprinsã ºi, în mod miraculos, uleiul nu s-a consumat timp de ºapte zile, cât a durat pregãtirea celuilalt ulei.

În memoria eliberãrii de sub seleucizi ºi a acestei minuni de la rededicarea Templului, evreii au stabilit Hanuca, sãrbãtoarea care semnificã victoria luminii asupra întunericului ºi a puritãþii asupra necurãþiei.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.