Daca Hristos n-ar fi venit

În fiecare zi primesc pe mail tot felul de ilustraþii ‘anonime’, unele mai semnificative, altele mai mult siropoase. Zilele acestea însã am primit una care mi-a atras atenþia prin semnificaþia ei deosebitã. O relatez mai jos:

“Cu câþiva ani în urmã a fost publicatã o felicitare de Crãciun remarcabilã, cu titlul: „Dacã Hristos n-ar fi venit“. Se baza pe cuvintele Mântuitorului nostru din Ioan 15:22: „Dacã n-aº fi venit“. Felicitarea arãta un slujitor al lui Dumnezeu care a adormit în timpul timpului devoþional din dimineaþa zilei de Crãciun ºi a visat o lume în care Domnul Isus nu venise niciodatã.

În visul lui s-a vãzut plimbându-se prin propria-i casã, dar, pe când se uita, n-a vãzut nici un pom de Crãciun, nici cozonaci, nici un cadou frumos împodobit ºi nici un Hristos care sã mângâie ºi sã bucure inimile sau care sã ne mântuiascã. Apoi s-a plimbat afarã pe stradã, dar nu era nici o bisericã cu turnul ei îndreptat spre cer. Când s-a întors acasã ºi a luat loc în biblioteca lui, ºi-a dat seama cã toate cãrþile despre Mântuitorul nostru dispãruserã.

A visat apoi cã a sunat clopoþelul de la uºã ºi un mesager l-a rugat sã viziteze pe mama unui prieten ce era pe moarte. A ajuns la casa ei ºi, în timp ce prietenul lui stãtea ºi plângea, el a spus: „Am ceva aici care te va mângâia“. A deschis Biblia ca sã caute o promisiune familiarã, dar Biblia se termina cu Maleahi. Nu era nici o evanghelie ºi nici o promisiune a speranþei ºi a mântuirii ºi tot ce a putut face a fost sã-ºi plece capul ºi sã plângã împreunã cu prietenul sãu ºi cu mama lui, într-o disperare amarã.

Douã zile mai târziu stãtea lângã coºciugul ei ºi conducea serviciul funerar, dar nu era nici un mesaj de mângâiere, nici cuvintele despre o înviere glorioasã ºi nici un gând despre o locuinþã care s-o aºtepte în ceruri. Era doar „þãrânã în þãrânã ºi cenuºã în cenuºã“, precum ºi un lung, etern, adio. În sfârºit ºi-a dat seama cã Hristos nu venise ºi a izbucnit în lacrimi, plângând cu amar în visul lui chinuitor.

Apoi s-a trezit deodatã cu o tresãrire ºi un strigãt tare de bucurie ºi de laudã a þâºnit de pe buzele lui, când a auzit corul cântând aceste cuvinte în biserica din apropiere:

O, veniþi, voi toþi cei credincioºi, plini de bucurie ºi victorioºi,
O, veniþi, veniþi la Betleem!
Veniþi ºi priviþi-L pe Împãratul îngerilor, care S-a nãscut,
O, veniþi sã-L adorãm pe Hristos Domnul!

Se cuvine dar sã ne veselim ºi sã ne bucurãm astãzi, cãci El a venit. Fãrã de El, viaþa noastrã ar fi fost astãzi un coºmar.”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.