Daca Hristos n-ar fi venit

În fiecare zi primesc pe mail tot felul de ilustraþii ‘anonime’, unele mai semnificative, altele mai mult siropoase. Zilele acestea însã am primit una care mi-a atras atenþia prin semnificaþia ei deosebitã. O relatez mai jos:

“Cu câþiva ani în urmã a fost publicatã o felicitare de Crãciun remarcabilã, cu titlul: „Dacã Hristos n-ar fi venit“. Se baza pe cuvintele Mântuitorului nostru din Ioan 15:22: „Dacã n-aº fi venit“. Felicitarea arãta un slujitor al lui Dumnezeu care a adormit în timpul timpului devoþional din dimineaþa zilei de Crãciun ºi a visat o lume în care Domnul Isus nu venise niciodatã.

În visul lui s-a vãzut plimbându-se prin propria-i casã, dar, pe când se uita, n-a vãzut nici un pom de Crãciun, nici cozonaci, nici un cadou frumos împodobit ºi nici un Hristos care sã mângâie ºi sã bucure inimile sau care sã ne mântuiascã. Apoi s-a plimbat afarã pe stradã, dar nu era nici o bisericã cu turnul ei îndreptat spre cer. Când s-a întors acasã ºi a luat loc în biblioteca lui, ºi-a dat seama cã toate cãrþile despre Mântuitorul nostru dispãruserã.

A visat apoi cã a sunat clopoþelul de la uºã ºi un mesager l-a rugat sã viziteze pe mama unui prieten ce era pe moarte. A ajuns la casa ei ºi, în timp ce prietenul lui stãtea ºi plângea, el a spus: „Am ceva aici care te va mângâia“. A deschis Biblia ca sã caute o promisiune familiarã, dar Biblia se termina cu Maleahi. Nu era nici o evanghelie ºi nici o promisiune a speranþei ºi a mântuirii ºi tot ce a putut face a fost sã-ºi plece capul ºi sã plângã împreunã cu prietenul sãu ºi cu mama lui, într-o disperare amarã.

Douã zile mai târziu stãtea lângã coºciugul ei ºi conducea serviciul funerar, dar nu era nici un mesaj de mângâiere, nici cuvintele despre o înviere glorioasã ºi nici un gând despre o locuinþã care s-o aºtepte în ceruri. Era doar „þãrânã în þãrânã ºi cenuºã în cenuºã“, precum ºi un lung, etern, adio. În sfârºit ºi-a dat seama cã Hristos nu venise ºi a izbucnit în lacrimi, plângând cu amar în visul lui chinuitor.

Apoi s-a trezit deodatã cu o tresãrire ºi un strigãt tare de bucurie ºi de laudã a þâºnit de pe buzele lui, când a auzit corul cântând aceste cuvinte în biserica din apropiere:

O, veniþi, voi toþi cei credincioºi, plini de bucurie ºi victorioºi,
O, veniþi, veniþi la Betleem!
Veniþi ºi priviþi-L pe Împãratul îngerilor, care S-a nãscut,
O, veniþi sã-L adorãm pe Hristos Domnul!

Se cuvine dar sã ne veselim ºi sã ne bucurãm astãzi, cãci El a venit. Fãrã de El, viaþa noastrã ar fi fost astãzi un coºmar.”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 138
  • 33
  • 23,242
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.