Cum sa obtii o locuinta!

O familie cu ºapte copii s-a mutat în altã localitate. Ajunºi acolo, au început sã caute o locuinþã de închiriat. Pretutindeni, când vedeau numãrul mare de copii, proprietarii dãdeau din cap în sens negativ, refuzând sã le închirieze ceva.

Dupã câteva zile de cãutãri zadarnice, soþul spune soþiei: “Draga mea, ia tu pe cei patru copii mai mici ºi fã o plimbare la cimitir, pe sub copacii aceia care dau multã umbrã. Între timp eu o sã mã pot miºca mai repede cu ceilalþi trei copii.” Zis ºi fãcut.

Dupã ceva vreme, el a gãsit pe un om care avea o casã de închiriat. Scrutându-l din cap pânã în picioare, pe el ºi pe copii, acesta întreabã: “Omule, câþi copii ai?”

“ªapte domnule, dar ceilalþi patru micuþi sunt la cimitir cu mama lor,” rãspunse smerit omul nostru. Imediat proprietarul ºi-a dat acordul pentru închirierea locuinþei!…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.