Cum decid unde trebuie sã mã mut?

De mai multe ori în viaþã a trebuit sã mã mut ºi sã-mi reiau viaþa de la capãt, în alt loc. În general este greu sã iei o decizie cu privire la un loc anume ºi mulþi oameni fac erori grave, ghidându-se dupã criterii nerealiste. Aºa cã mi-am construit un set de principii pe care îl împãrtãºesc ºi prietenilor:

1. Nu te muta doar din cauzã cã în acel loc ai gãsit acum o slujbã mai bine plãtitã. Gândeºte-te cã e posibil sã pierzi acea slujbã într-o zi. Ideal este sã te muþi undeva unde sã ai întotdeauna mai multe variante pentru o slujbã nouã.

2. Câºtigul pe care il obþii la noua slujbã nu-i suficient sã fie mai mare decât cel actual, dacã vecinii tãi câºtigã mult mai bine decât tine. Cautã sã te muþi undeva unde câºtigul tãu sã fie în media celor care locuiesc acolo. Aºa vei evita tu, dar ºi soþia ta, copiii tãi, multe frustrãri ce apar în mod normal prin compararea standardelor de viaþã.

3. Banii nu aduc fericirea… vezi dacã locul unde te muþi îþi oferã o infrastructurã potrivitã. ªcoalã bunã pentru copii, o bisericã în care sã te simþi slujit ºi unde sã poþi fi implicat, servicii medicale de calitate, parcuri ºi locuri de agreement curate ºi sigure, centre comerciale apropiate….

4. Mai important decât orice sunt oamenii. Cautã sã te muþi acolo unde locuiesc cei pe care îî iubeºti, aproape de prieteni. Ceea ce face diferenþa între o viaþã searbãdã ºi una care îþi oferã împlinire este prezenþa celor dragi. Degeaba ai de toate dacã nu ai cu cine sã te bucuri de ele. Înainte de a te îndepãrta de cei dragi, gândeºte-te de douã ori la consecinþe. Preþul plãtit s-ar putea sã fie chiar fericirea.

5. În fine, atunci când iei decizia, cântãreºte bine dacã argumentele sunt la fel de favorabile pentru fiecare membru al familiei tale. Nu sacrifica fericirea lor doar pentru a-þi face tu o ambiþie sau un moft. La urma urmei, cei din casa ta sunt cei mai importanþi ºi trebuie sã te simþi responsabil ºi de fericirea lor.

Sper ca aceste sfaturi sã vã fie de folos dacã sunteþi puºi în situaþºia de a vã muta în altã parte.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.