Cultul baptist are statut!

Pastorul Vasile Taloº anunþã pe blogul dumnealui cã astãzi, în Monitorul Oficial al României, a apãrut hotãrârea de guvern care consfinþeºte noul statut al Uniunii Bisericilor Creºtine Baptiste din România. Acest statut a fost aprobat la ultimul congres al uniunii care a avut loc în 2007 ºi respectã prevederile noii legi a cultelor. Baptiºtii români datoreazã acest statut pastorului Taloº care a coordonat redactarea lui, veghind ca uniunea sã beneficieze de un statut modern, care sã apere interesele credincioºilor ºi bisericilor  din România.

2 thoughts on “Cultul baptist are statut!”

  1. orice realitate materiala are in cer o reprezentare spirituala si orice realitate spirituala va primi la un moment dat o reprezentare materiala

    Rudolf Steiner

  2. proorocii care au spus in plus ce nu a spus Domnul au primit o dreapta rasplatire:
    orice pastor ce rosteste in afara mesajului Domului va primi o dreapta rasplatire

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.