Facebook
uncategorized

Codul familiei starneste controverse

Recenta modificare fãcutã de senatori la codul familiei, prin care se precizeazã cã “familia are la bazã cãsãtoria între un bãrbat ºi o femeie” a provocat mare tulburare în rândul organizaþiilor ce sprijinã “minoritãþile” sexuale, care s-au grãbit sã lanseze apeluri atât în þarã cât ºi în strãinãtate, protestând ºi cerând anularea acestei modificãri.

În replicã a fost lansat un apel de sprijin pentru menþinerea acestei precizãri în codul familiei, solicitându-se trimiterea unor mesaje de susþinere pe adresa de email a lui Nicolae Vacaroiu, respectiv Bogdan Olteanu, preºedinþii celor douã camere ale parlamentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: