Ciorditai cirighiriule?

“Un pui de þigan a fost prins de un rumân la furat. Adus de guler acasã, e confruntat referitor la fapta lui în faþa tatãlui sãu. Acesta îl întrebã:

-Ciorditai cirighiriule?

-Ciorditam puriule!

-Mãi cirighiriule, te întreb iarã: Ciorditai?

-Ciorditam bre puriule!

-Nu vezi bre cã n-a furat nimic! se rãþoi þiganul cãtre rumânul pãgubit.”

Acum sã vedem morala: Trei pugiliºti români au fost excluºi definitiv din viaþa sportivã fiindcã, aflaþi la Chicago, la Campionatul Mondial de Box Amator, s-au dus la ciordit cãciuli din magazinul Nordstrom Rack. Au fost prinºi, fotografiaþi ºi expediaþi pe uºa din dos, atât din Chicago, cât ºi din viaþa sportivã. Nici n-a ajuns acasã, cã unul din ei spune cã el n-a fost prins cu nimic, fiindcã nu la el erau sacoºele burduºite cu lucruri furate. Probabil cã el a þinut de ºase… Ciorditai cirighiriule?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.