Ce ti-e si cu emailul?

Un bãrbat, plecat în cãlãtorie de afaceri, a ajuns la hotel ºi a decis sã-i scrie un email soþiei. Completând adresa, a greºit o literã ºi, bineînþeles cã emailul a fost trimis la o altã adresã.  Culmea este cã emailul buclucaº ajunge tocmai la o vãduvã ce abia venise de la înmormântarea soþului. Aceasta citeºte emailul ºi leºinã. În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns cu bine. Probabil te va surprinde sã primeºti veºti de la mine pe aceastã cale, dar acum au internet aici ºi poþi trimite mesaje cui vrei. Doar ce-am ajuns ºi am verificat ca totul sã fie pregãtit pentru venirea ta, sãptãmâna viitoare. Abia aºtept sã te vãd ºi sper ca aceastã cãlãtorie sã fie la fel de liniºtitã ca ºi a mea. Nu-þi lua multe haine cã aici e o cãldurã infernalã!“

Ce ziceþi de aºa email?!!!…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 146
  • 34
  • 23,250
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.