Ce ti-e si cu emailul?

Un bãrbat, plecat în cãlãtorie de afaceri, a ajuns la hotel ºi a decis sã-i scrie un email soþiei. Completând adresa, a greºit o literã ºi, bineînþeles cã emailul a fost trimis la o altã adresã.  Culmea este cã emailul buclucaº ajunge tocmai la o vãduvã ce abia venise de la înmormântarea soþului. Aceasta citeºte emailul ºi leºinã. În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns cu bine. Probabil te va surprinde sã primeºti veºti de la mine pe aceastã cale, dar acum au internet aici ºi poþi trimite mesaje cui vrei. Doar ce-am ajuns ºi am verificat ca totul sã fie pregãtit pentru venirea ta, sãptãmâna viitoare. Abia aºtept sã te vãd ºi sper ca aceastã cãlãtorie sã fie la fel de liniºtitã ca ºi a mea. Nu-þi lua multe haine cã aici e o cãldurã infernalã!“

Ce ziceþi de aºa email?!!!…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.