TVR-ul ºi Sfânta Maria

Într-un comunicat de presã, emis de TVR, ni se aduce la cunoºtinþã cã: “Pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxã Românã aniverseazã Naºterea Maicii Domnului, numitã în popor ºi Sfânta Maria Micã, una dintre cele mai mari sãrbãtori ale calendarului ºi totodatã prima mare sãrbãtoare religioasã de la începutul anului bisericesc. Cu aceastã ocazie, TVR 1 oferã telespectatorilor sãi emisiuni ºi ediþii speciale, dedicate acestui eveniment.”

Printre altele, la chermeza TVR organizatã sub auspiciile hramului zilei, pe la ora prânzului, Iuliana Tudor a invitat toate Mariile, Marioarele, Marianele ºi Mioarele muzicii populare româneºti, sã tragã împreunã sau pe rând, o cântatã la microfon.

Mulþumim televiziunii publice cã nu organizeazã o chermezã ºi pentru maneliºtii spaþiului carpato-danubian. Har Domnului, probabil aceºtia sunt ocupaþi sã cânte pe la felurite party-uri particulare, aºa cã n-or sã ne polueze, mãcar în aceastã zi. Dar cine ºtie ce mai aduce ziua de sâmbãtã?

 

2 thoughts on “TVR-ul ºi Sfânta Maria”

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.