Facebook
uncategorized

Calea

Am gãsit aceastã anecdotã pe HotNews. Are tâlc!

Un evreu se duce la rabin ºi îi spune: – Rabbi, nu ºtiu ce sã mã fac cu fiul meu, pentru cã deºi l-am crescut în spiritul religiei mozaice ºi am avut grijã ca el sã respecte mereu cãile ºi legile iudaice, mi-a spus cã vrea sã devinã creºtin. Cu ce am greºit? La care rabinul rãspunde:

– E interesant cã mã întrebi tocmai pe mine, pentru cã ºi eu l-am crescut pe fiul meu cât am putut de bine, ºi l-am îngrijit, ºi am avut grijã sã respecte CALEA, dar ºi el mi-a spus cã vrea sã devinã creºtin

– Bine, ºi ce aþi facut?
– Am cãutat rãspunsul la Dumnezeu
– ªi?
– ªi El mi-a rãspuns: “E interesant cã mã întrebi tocmai pe Mine, pentru ca ºi Eu…”

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: