Blog despre Dietrich Bonhoeffer

Un interesant blog în limba englezã pe care-l puteþi accesa aici, este dedicat impactului pe care-l poate avea asupra predicãrii din sec.XXI teologia lui Dietrich Bonhoeffer, cunoscutul pastor german care s-a opus cu preþul vieþii ideologiei naziste, fiind executat în aprilie 1945, cu puþin înainte de prãbuºirea Reichului.

Autorul blogului defineºte ºase motive pentru care Bonhoeffer este important pentru predicarea din ziua de azi:

  1. El a acordat o mare importanþã meditãrii asupra Scripturii
  2. El a pus accentul pe pãrtãºia creºtinã
  3. El a subliniat importanþa unei credinþe lipsitã de compromisuri
  4. El a exemplificat ce înseamnã sã-L slujeºti pe Isus în cele mai severe încercãri
  5. El a luat poziþie în faþa rãului din societate
  6. El a experimentat harul de a trãi cum trebuie ºi a muri cum trebuie.

Recomand cu cãldurã lecturarea articolelor din acest blog nou, tuturor celor care au nevoie de modele viabile.

2 thoughts on “Blog despre Dietrich Bonhoeffer”

  1. Cu placere! Cred ca Bonhoeffer poate inspira pe oricine pentru modul in care a unit credinta cu fapta, in vremuri extrem de intunecate ale istoriei.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.