Bill Hybels la Bucuresti!

Da, este sigur! Cunoscutul lider creºtin american Bill Hybels, pastor al bisericii Willow Creek ºi autor al mai multor cãrþi foarte apreciate, unele din ele traduse ºi în limba românã, vine sãptãmâna viitoare pentru o scurtã vizitã la Bucureºti. Programul sãu va conþine o întâlnire cu câþiva lideri evanghelici autohtoni în seara de 12 februarie, precum ºi o mini-conferinþã la care vor participa cca 200 de participanþi, reprezentând tot spectrul evanghelic, conferinþã care se va desfãºura în dimineaþa zilei urmãtoare. Dupã conferinþã Bill Hybels se va îndrepta direct cãtre aeroportul Otopeni.

Cu siguranþã cã vizita reputatului oaspete va stârni multe pasiuni pe malurile Dâmboviþei (ºi ale Criºului…) tulburând apele ºi aºa agitate, cu repercursiunile de rigoare în blogosfera evanghelicã, care se dovedeºte a fi vârf de lance în ce priveºte transmiterea informaþiilor, dar ºi în deformarea lor, în unele situaþii.

Mai multe informaþii despre aceastã vizitã surprizã voi încerca sã vã ofer în zilele urmãtoare.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.