Bill Hybels: “Fii lider acolo unde esti!”

Cred cã a fost cea mai scurtã conferinþã la care am participat vreodatã. A durat doar vreo trei ore, cu pauza de cafea cu tot. ªi, deºi anticiparea a fost mare, rezultatele au depãºit-o. Gãzduitã de fosta Salã a Senatului din Bucureºti, în apropierea parcului Ciºmigiu, întâlnirea a atras 200 de participanþi, numãrul fiind limitat de capacitatea sãlii, pastori ºi lideri din tot spectrul evanghelic românesc, care au dorit sã-l cunoascã pe cunoscutul lider creºtin american, Bill Hybels.

În primul rând trebuie sã mãrturisesc cã aºteptãrile mele au fost cumva înºelate. De exemplu, îmi imaginam cã cineva precum Bill Hybels va veni însoþit de o armatã de asistenþi care vor fi ‘behind the scene’, regizând ºi controlând totul. Am vãzut însã un om care avea nevoie doar de un videoproiector ºi de o tablã pentru a ne lansa o provocare uriaºã.

În al doilea rând credeam cã ‘fumasem’ destul de multe despre leadership ca sã mã mai surprindã ceva. Bill a avut darul de a mã face sã recunosc cã informaþia de primã mânã mi-a lipsit pânã acum.

În al treilea rând credeam cã vom fi bombardaþi cu concepte laborioase, diagrame sofisticate ºi teorii care mai de care mai alambicate. Surpriza mare a fost sã vedem cã s-a pornit de la aceeaºi problemã simplã, care ne frãmântã pe fiecare: cum poþi sã faci o bisericã azi care sã fie similarã cu cea din Faptele Apostolilor.

Da, hotãrât lucru, Bill Hybels a fost o mare surprizã. Ne-a demonstrat cât de mult poate un lider sã înveþe pe alþi lideri, fãrã prea mult tam-tam. Din spatele ecranului, a avut câþiva asistenþi desãvârºiþi în persoana lui Steven Sample, Marcus Buckingham ºi mai ales inegalabilul T.D.Jakes. “Puteþi învãþa ceva de la un ‘screen’?” a întrebat Bill ºugubãþ… Ei, da, am învãþat mult mai multe decât de la alþi conferenþiari în carne ºi oase!

Ar fi multe de spus… acestea sunt doar câteva impresii la cald. Evenimentul de azi a fost doar avanpremiera primului Summit de Conducere Globalã, ce se va desfãºura în România, în toamna acestui an, prin parteneriatul încheiat între Willow Creek ºi Fundaþia BIG Impact, sub motto-ul extrem de inspirat: “Fii lider acolo unde eºti!” În mod sigur voi mai reveni asupra acestui subiect.

One Reply to “Bill Hybels: “Fii lider acolo unde esti!””

  1. Mihai, a fost, intr-adevar, una dintre cele mai scurte, dar in acelasi timp eficiente conferinte la care am participat si eu. Organizarea a fost super, ca de altfel si consistenta. A fost dovada vie ca “se poate”…

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 156
  • 37
  • 23,260
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.