Bile albe / Bile negre – 2010

Uite cã a mai trecut un an… cu bune ºi cu rele. Nu aº putea spune dacã binele a învins rãul sau invers. Se pare cã au crescut exponenþial, în paralel. Aºadar:

BILE ALBE:

1. Conferinþa cu Philip Yancey de la Cluj

2. Lansarea cãrþii “Rãscumpãrarea memoriei”

3. Conferinþa cu Ravi Zacharias de la Sinaia

4. Concertul Michael Smith de la Braºov

5. Botezul lui Bodo de la Proconsul

6. Micul Dejun cu Rugãciune de la Palatul Parlamentului (o sa mai revin asupra acestui subiect)

7. Blogul Clujul Evanghelic, pentru modul curat ºi decent în care înþelege sã ofere informaþie de calitate

8. Alexandru Nãdãban pentru cel mai inspirat articol al anului, din blogosfera evanghelicã

BILE NEGRE:

1. Modul nebiblic, necreºtinesc, neetic, nedemocratic ºi neiubitor, de-a dreptul ruºinos ºi scandalos, în care a fost tratat Iosif Þon de cercurile emanueliste, de Consiliul UBCBR, de RVE ºi, mai nou, de SMR. Asta este Pata care nu se va ºterge niciodatã de pe obrazul împricinaþilor

2. Consolidarea bârfei, atacului la persoanã, denigrãrilor ºi a jocurilor murdare de politicã bisericeascã, ridicate în bloc la rangul de virtuþi creºtine, pe blogurile de facturã sau de inspiraþie pãtrãþoasã

3. Modul în care s-a organizat ºi desfãºurat congresul, respectiv alegerile în cultul penticostal

4. Scãderea implicãrii evanghelicilor români în viaþa cetãþii

5 thoughts on “Bile albe / Bile negre – 2010”

    1. Chiar asa: “de ce emanueliste?” O exista oare un raspuns pentru ceea ce nu se vrea o intrebare?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.