Benedict ofera scurtaturi spre Paradis

Un decret emis Vatican stabileºte cã toti credincioºii care vor vizita pe parcursul anului 2008 locaºul Sfintei Fecioare de la Lourdes, din Franþa, vor primi indulgenþe plenare din partea Papei. Acestea chipurile au rolul de a scurta timpul pe care sufletele credincioºilor îl vor petrece în Purgatoriu pentru spãlarea pãcatelor. Pentru a facilita pelerinajul, Vaticanul a deschis o linie aerianã directa de la Roma la Lourdes ºi însuºi Papa Benedict al XVI-lea va merge la Lourdes în toamna anului viitor.

Decizia Vaticanului este prilejuitã de împlinirea a 150 de ani de când se spune cã Fecioara Maria i s-a revelat unei tinere din Lourdes, sanctificatã ulterior.

Decizia de a acorda indulgenþe este ultima dintr-un ºir de iniþiative menite sã atragã cât mai multþ pelerini la locurile sfinte de la Lourdes, în Pirineii Francezi, renumite ºi pentru proprietãþile terapeutice ale apei.

Conform rânduielilor din Biserica Romano-Catolicã, indulgenþele sunt considerate plenare sau parþiale, dupã cum ele pot ispãºi întreaga pedeapsã cauzatã de pãcat sau doar o parte a acesteia. Pentru obþinerea indulgenþei plenare, credincioºii trebuie sã se spovedeascã, sã se împãrtãºeascã ºi sã citeascã rugãciuni închinate Sfintei Fecioare. În felul acesta, credincioºii îºi ºterg pãcatele „temporare“, legate de lumea celor vii. Totodatã, indulgenþele pot fi acordate ºi celor rãposaþi, ale cãror suflete se aflã în Purgatoriu.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.