Bartolomeu Anania: Sectele sunt cel mai mare pericol pentru BOR

Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, a declarat cã unul dintre marile pericole pe care le are de înfruntat Biserica Ortodoxã Românã îl reprezintã sectele. „Sectele vin din strãinãtate ºi nu au nimic în comun cu viaþa ºi istoria poporului român, cu nãzuinþele lui. (…) Sunt singurii care ne mai dau bãtãi de cap. Sectele nu sunt la suprafaþã, lucreazã pe dedesupt, ca ºi cârtiþele”, a subliniat Anania. Mai mult, mitropolitul îi îndeamnã pe preoþi sã îi apere pe credincioºi, care sunt amãgiþi de sectanþi cu bunuri ºi bani. „Au foarte mulþi bani din strãinãtate. Rolul nostru este sã ne apãrãm turma. Vin cu pungi de zahãr, de orez, de fãinã, cu burse în strãinãtate, iar omul cedeazã. κi recupereazã investiþiile, pentru cã practicã principiul zeciuielii”, a mai spus Bartolomeu Anania, la o întâlnire cu ziariºtii, organizatã de Asociaþia Profesioniºtilor de Presã din Cluj.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Statisticile zilei

  • 138
  • 33
  • 23,242
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.