Facebook
uncategorized

A adormit Santinela

Nu ºtim dacã doarme în post sau dacã a trecut la cele veºnice, dar de aproape o lunã, mult trâmbiþatul proiect ce avea ambiþia sã revoluþioneze media creºtinã româneascã pare a fi tras pe linie moartã. Pe situl lor ai senzaþia cã nu mai este nimeni acasã, doar cã ultimul locatar când a plecat a uitat sã stingã lumina.

2 Comments

  1. Pãi cei de la santinela au pornit de citeva ori ºi s-au împotmolit iarãºi! Cred cã nu au pe nimeni la volan! Pãcat, pentru cã la început m-am dus ºi eu la ei cu sacul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: