A adormit Santinela

Mihai C. - 5 December 2007 - uncategorized /

Nu ºtim dacã doarme în post sau dacã a trecut la cele veºnice, dar de aproape o lunã, mult trâmbiþatul proiect ce avea ambiþia sã revoluþioneze media creºtinã româneascã pare a fi tras pe linie moartã. Pe situl lor ai senzaþia cã nu mai este nimeni acasã, doar cã ultimul locatar când a plecat a uitat sã stingã lumina.

Comments

  1. Pãi cei de la santinela au pornit de citeva ori ºi s-au împotmolit iarãºi! Cred cã nu au pe nimeni la volan! Pãcat, pentru cã la început m-am dus ºi eu la ei cu sacul!

  2. Stiu cam multi care s-au dus cu sacul, fiindcã proiectul suna promiþãtor. Poate cã ºi obiectivele erau nerealiste, nu ºtiu ce sã zic.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: