7997

Aþi citit bine: 7997 – nimic mai mult sau mai puþin! O fi mult? O fi puþin? Depinde de sistemul de referinþã. Chiar azi citeam la Corinteni spusele lui Pavel, referitoare la dreptul lui de a trãi din Evanghelie. Drept de care el nu s-a folosit, deºi l-a avut. Pavel motiveazã cã nu a vrut sã-ºi piardã rãsplata. Wow! Pe ce lume trãia el?

ªi Daniel are dreptul sã trãiascã din Evanghelie. Din pãcate mai dulce îi este preafericitului bugetul statului. 7997 lei “grei” primeºte indemnizaþie lunarã domnia sa din partea statului român. Cum sã nu fii preafericit cu un asemenea stat generos? Cum sã nu împarþi în stânga ºi în dreapta cu decoraþii ºi ordine, când eºti aºa bine tratat de cãtre partenerii simfonici. E, într-adevãr o armonie desãvârºitã. În defavoarea noastrã, a tuturor.

P.S. Stau de mã întreb dupã ce algoritm calculeazã ºi statul ãsta indemnizaþiile astea. Nu de alta, dar de ce nu i-au mai dat trei lei. Dau eu de la mine trei lei, sã fie suma rotundã, 8000 de lei acolo. Vorba aia: unde merg 7997 mai merg 3 lei. Leafã de bugetar. Altfel, pare copiat din Neckermann, unde toate preþurile erau gen 7.99… Sã inducã impresia cã e mai ieftin.

P.S.2 Dacã ar fi fost vorba doar de atât ºi tot era bine. Dar acesta este doar capul listei. Care listã continuã ameþitor, citez:

 – 7.366 RON – cei noua Arhiepiscopi Majori, Mitropoliþi ai BOR ºi ai Bisericii Romano – Catolice
– 6.932 RON – cei 16 Arhiepiscopi, plus ªefii de cult (Mitropolit, Episcop, Muftiu, ªef rabin, Preºedinte uniune, Preºedinte)
– 6.343 RON – cei 34 de Episcopi, Episcopi-vicari patriarhali
– 6.068 RON – cei 25 de Episcopi-vicari, Episcopi coajutor, Episcop auxiliar, Arhiereu-vicar

Pentru cei care vor sã citeascã pânã la capãt, gãsiþi continuarea aici.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.