7 semne ca nu-ti citesti îndeajuns Biblia

 • Tu crezi cã Avraam, Isaac ºi Iacov sunt autorii unor ºlagãre din anii ’60.
 •  

 • Atunci când deschizi Evanghelia dupã Luca, o faºã medicalã din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial cade dintre paginile ei.
 •  

 • Patriarhul tãu favorit din Vechiul Testament este Hercules.
 •  

 • Eºti foarte frustrat fiindcã Charlston Heston nu figureazã în nici o concordanþã.
 •  

 • Dacã descoperi pe copiii tãi citind Cântarea Cântãrilor, îi întrebi: ‘Cine v-a dat sã citiþi treaba asta?’
 •  

 • Niciodatã nu reuºeºti sã-l gãseºti pe Henric al-VIII-lea în cartea Împãraþilor.
 •  

 • Copiii continuã sã-þi punã nenumãrate întrebãri despre povestea care le-o spui mereu la culcare: ‘Iona, micul pãstor ºi arca lui coloratã.’

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.