Scepticii se agitã la BucureºtiScepticii se agitã la Bucureºti

Dr. Michael Shermer va susþine o conferinþã despre Darwin ºi argumentele împotriva designului inteligent la Bucureºti, mâine 9 septembrie 2009, ora 17.45, în Amfiteatrul Titu Maiorescu al Facultãþii de Filosofie a Universitãþii Bucureºti (Splaiul Independenþei nr. 204). Conferinþa este organizatã de Asociaþia Umanistã Romãnã, al cãrei preºedinte este proaspãtul candidat la preºedinþia României, dl.Remus Cernea. Shermer […]

Continue Reading....Continue Reading....

Un candidat ateu, verde ºi libertarian: Remus CerneaUn candidat ateu, verde ºi libertarian: Remus Cernea

Deºi am petrecut câteva zile în preajma Oradiei, n-a fost chip sã mai scriu câte ceva pe blog din cauza programului mai încãrcat pe care l-am avut. Întors acasã aflu cã ne-am procopsit cu un nou candidat la preºedinþie. Well, trãim într-o þarã liberã, aºa cã oricine îndeplineºte criteriile poate nãzui la un stagiu la […]

Continue Reading....Continue Reading....