Când spune adevarul si când minte Patratosu?Când spune adevarul si când minte Patratosu?

Nu este o noutate dacã afirm cã la ora actualã, în mare vogã este blogul Pãtrãþosului. Nici mãcar bunicuþa Iliescu sau celebrul nepot al mãtuºii Tamara nu au reuºit sã-l detroneze de pe fruntaºa poziþie din topul WordPress. Poziþie pe care ne-a repetat de atâtea ori cã nu-l intereseazã cã nici nu-l mai credem. Asta […]

Continue Reading....Continue Reading....