Unde dai si unde crapaUnde dai si unde crapa

Ziceam în postul anterior cã o bilã neagrã în 2010 este datã de, citez: “Consolidarea bârfei, atacului la persoanã, a denigrãrilor ºi a jocurilor murdare de politicã bisericeascã, ridicate în bloc la rangul de virtuþi creºtine, pe blogurile de facturã sau de inspiraþie pãtrãþoasã”. În alta ordine de idei, ceea ce mã surprinde pe mine […]

Continue Reading....Continue Reading....

Când spune adevarul si când minte Patratosu?Când spune adevarul si când minte Patratosu?

Nu este o noutate dacã afirm cã la ora actualã, în mare vogã este blogul Pãtrãþosului. Nici mãcar bunicuþa Iliescu sau celebrul nepot al mãtuºii Tamara nu au reuºit sã-l detroneze de pe fruntaºa poziþie din topul WordPress. Poziþie pe care ne-a repetat de atâtea ori cã nu-l intereseazã cã nici nu-l mai credem. Asta […]

Continue Reading....Continue Reading....