Neoinchiziþie americanãNeoinchiziþie americanã

CANTON, N.C., SUA (13 Octombrie 2009)—The Amazing Grace Baptist Church din Canton, N.C. va celebra Halloween prin a incendia ediþii ale Bibliei care nu au traducerea aºa numitã “King James Version”, precum ºi cãrþi, CD-uri cu muzicã ºi orice altceva despre care pastorul Marc Grizzard considerã cã aduc o influenþã satanicã. Printre autorii cãrþilor pe […]

Continue Reading....Continue Reading....