Pleºiþã versus PolanskyPleºiþã versus Polansky

Alaltãieri mi-am expus punctul de vedere cu privire la reacþia cuvenitã unui creºtin în cazul mult mediatizat al regizorului Roman Polansky. Vãd cã spiritele s-au înfierbântat pe plan internaþional, ajungându-se ca guvernul francez sã solicite iniþial eliberarea lui, apoi repliindu-se în mod diplomatic. Dar nu despre asta vreau sã scriu acum ci despre justiþie. În […]

Continue Reading....Continue Reading....

Justiþie bolnavã în cazul Victor Atanasie StãnculescuJustiþie bolnavã în cazul Victor Atanasie Stãnculescu

Nimic nu este mai descurajant decât sã vezi justiþia injustã! Ce respect mai inspirã un stat atunci când nu este în stare sã administreze un act de justiþie corect? Dupã cum relateazã HotNews, condamnat pentru “omor deosebit de grav” în dosarul revoluþiei de la Timiºoara ºi eliberat din arest pe motive medicale, Victor Atanasie Stãnculescu a […]

Continue Reading....Continue Reading....