Sãƒptãƒmâna Patimilor sau sãƒptãƒmâna crizelor?Sãƒptãƒmâna Patimilor sau sãƒptãƒmâna crizelor?

Încheiem odatã cu sãrbãtoarea Învierii, acea perioadã de timp care, pentru creºtinãtatea întreagã, poartã numele de Sãptãmâna Patimilor. Mã gândeam zilele acestea cã, dincolo de Patimile lui Isus, de fapt este vorba de o sãptãmânã a crizelor majore. A debutat cu criza ucenicilor care Îl urmau îngroziþi pe Isus pe drumul spre Ierusalim. A continuat […]

Continue Reading....Continue Reading....