Moº Gerilã ne-a adus un prim ministru reºapatMoº Gerilã ne-a adus un prim ministru reºapat

În zi de iarnã grea, prefigurând parcã vremurile care ne aºteaptã, Moº Gerilã deghizat în Moº Crãciun :-) ne-a adus un prim ministru a cãrui singurã performanþã notabilã este cã a fost singurul care a reuºit sã cadã la o moþiune de cenzurã pânã acum, lucru care-l prevãd cã-l va repeta dupã ce vin tranºele […]

Continue Reading....Continue Reading....

De ce nu votez cu Traian BãsescuDe ce nu votez cu Traian Bãsescu

În ultima vreme vãd cã mulþi se agitã în jurul meu pe marginea alegerilor prezidenþiale. Poate mã înºel dar parcã niciodatã subiectul acesta nu a trezit atâta patimã ºi mã surprinde cât patos se pune în susþinerea candidaturii lui Traian Bãsescu. Am primit ºi eu mailuri, unele care pretind cã vin din partea unor persoane […]

Continue Reading....Continue Reading....

Preºedintele Mao, preºedintele Gaddafi, preºedintele Obama ºi preºedintele BãsescuPreºedintele Mao, preºedintele Gaddafi, preºedintele Obama ºi preºedintele Bãsescu

Nu, nu este vorba de un banc, deºi, da, o sã încep cu un banc! Ora 5 a.m. la Radio Pekin (pe vremea lui Mao aºa îi zicem oraºului Beijing…): “Preºedintele Mao s-a sculat! Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:15 a.m. la Radio Pekin: “Preºedintele Mao face gimnasticã de înviorare. Urmaþi-i exemplul!” [muzicã patrioticã] Ora 5:45 a.m. […]

Continue Reading....Continue Reading....