O iniþiativã a grupului civic “Ioan Alexandru”

Dupã cum citeazã Gardianul, grupul civic “Ioan Alexandru” a adresat o scrisoare deschisã preºedinþilor Senatului ºi Camerei Deputaþilor, comisiilor de Sãnãtate, pentru Drepturile Omului ºi de Învãþãmânt din cele douã Camere, Preºedinþiei Romåniei, Primului Ministru, Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Justiþiei ºi Ministerului Public, în care le cere ca în calitate de reprezentanþi ai poporului român sã-ºi exprime public poziþia faþã de initiaþiva “dezincriminãrii practicãrii prostituþiei ºi a consumului de droguri”, ºi sã utilizeze toate pârghiile de care dispun pentru a bloca orice eventual demers normativ pentru transpunerea în practicã a legalizãrii acestor practici.

“Facem apel la toate organizaþiile societãþii civile ºi la toate organizaþiile guvernamentale ºi nonguvernamentale care au legãturã cu problematica femeilor, a traficului de carne vie ºi a consumului de droguri sã se alãture acestui demers”, se mai aratã în scrisoare.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , , , , ,

Statisticile zilei

  • 135
  • 33
  • 23,239
  • 379

Archives

Categorii

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Copyright, re-blogging etc…

Pentru re-bloging, folositi dintre icoanele de Social Media pe cea verde, din dreapta. Click, apoi alegeti dintre optiuni, WordPress sau ce mediu utilizati. In prealabil trebuie sa fiti logat in blogul personal, in alt Tab sau fereastra. Altfel nu merge procedura.

Rog a nu se prelua articolele integral, prin „copy and paste”, ci max. 25%, recomandabil 500 de semne, cu indicarea autorului si a sursei, cu un link viabil. Imi asum dreptul de a activa periodic protectia la copiere, pentru descurajarea tentativelor.