O iniþiativã a grupului civic “Ioan Alexandru”

Dupã cum citeazã Gardianul, grupul civic “Ioan Alexandru” a adresat o scrisoare deschisã preºedinþilor Senatului ºi Camerei Deputaþilor, comisiilor de Sãnãtate, pentru Drepturile Omului ºi de Învãþãmânt din cele douã Camere, Preºedinþiei Romåniei, Primului Ministru, Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Justiþiei ºi Ministerului Public, în care le cere ca în calitate de reprezentanþi ai poporului român sã-ºi exprime public poziþia faþã de initiaþiva “dezincriminãrii practicãrii prostituþiei ºi a consumului de droguri”, ºi sã utilizeze toate pârghiile de care dispun pentru a bloca orice eventual demers normativ pentru transpunerea în practicã a legalizãrii acestor practici.

“Facem apel la toate organizaþiile societãþii civile ºi la toate organizaþiile guvernamentale ºi nonguvernamentale care au legãturã cu problematica femeilor, a traficului de carne vie ºi a consumului de droguri sã se alãture acestui demers”, se mai aratã în scrisoare.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.