O Biblie în fiecare casã

Am fost informat recent cu privire la o ºtire care nu mai este chiar nouã, dar care a trecut neobservatã la vremea ei. Conform AmosNews senatul a respins la finele lunii mai o iniþiativã parlamentarã a senatorilor PRM Gheorghe Funar ºi Ilie Ilaºcu, care solicitau tipãrirea de Biblii ºi distribuirea câte unui exemplar, în mod gratuit, pentru fiecare familie.

Nu mã mirã faptul cã senatul a respins legea – m-ar fi mirat sã o aprobe! Mã îndoiesc cã aplicarea ei ar fi  produs o însãnãtoºire moralã a naþiunii. Poate cã pe ici pe colo,  ar fi fost unele rezultate, dar izolate. Pentru însãnãtoºirea naþiunii am avea nevoie de o conducere sãnãtoasã, de niºte legiuitori cu fricã de Dumnezeu, de o justiþie incoruptibilã, de un model trasat de cei care sunt acolo, în frunte. Asta ar trebui, mai înainte de toate, sã ne ofere respectabilii senatori.  Altfel, totul este doar demagogie.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.