Impresii si imagini de la dezbaterea despre “Mostenirea comunismului” cu Mihail Neamtu si Catalin Avramescu

Iatã cã s-a întâmplat ceva notabil ºi la Brãila, mã refer aici la recenta dezbatere organizatã de cotidianul “Obiectiv”, luni 21 februarie a.c. în foaierul Teatrului “Maria Filotti” din localitate, dezbatere pe tema spinoasã a “Moºtenirii comunismului”, ocazie care a coincis cu lansarea cãrþii Zeitgeist a lui  Mihail Neamþu, director ºtiinþific al IICCMER ºi unul dintre invitaþii de marcã ai acestui eveniment. Au mai participat consilierul prezidenþial Cãtãlin Avramescu, (mai) bine cunoscut ca filosof ºi publicist, precum ºi Monica Paraschiv – directorul cotidianului “Obiectiv-Vocea Brãilei”, Marian Coman – redactor ºef al “Obiectiv-Vocea Brãilei” ºi al “Obiectiv Cultural”, alþi ziariºti de la aceeaºi publicaþie.

Acþiunea s-a dorit a fi prima manifestare din cadrul “Întâlnirilor «Obiectiv Cultural»”, proiect care urmãreºte sã aducã în faþa publicului brãilean personalitãþi ale vieþii culturale contemporane. Personal sper cã demersul va continua cu regularitate, mai ales þinând cont de succesul înregistrat cu ocazia acestui debut.

Ar fi multe de spus, mã limitez în a remarca participarea probabil mai numeroasã decât au anticipat gazdele, precum ºi prestaþia rafinatã a lui Mihail Neamþu pe care am mai avut ocazia sã-l ascult live vara trecutã cu ocazia lansãrii volumului “Rãscumpãrarea Memoriei” scris de Vasilicã Croitor. Cu siguranþã cã este unul dintre tinerii în care ne punem speranþe pentru viitor ºi pe care mi-aº dori sã nu-l vãd înhãmat la efemerele cãruþe ale puterii, indiferent de ce culoare politicã ar fi aceasta. Amintesc aici cã Mihail Neamþu este licenþiat în filosofie ºi în teologie, având un doctorat în teologie la King’s College din Londra, mai multe volume fiind deja publicate sub semnãtura lui.

Printre multe altele a fost evocatã “bãtãlia pentru demnitate umanã” din vremea regimului de tristã amintire, precizându-se cã la Revoluþie “s-a murit pentru libertate înainte de a se muri pentru o bucatã de pâine”.

Mi-ar fi plãcut dacã, pe lângã radiografia corectã, zic eu, a rezistenþei împotriva regimului, precum ºi cea a sistemului în ansamblu ºi a ideologiei din spatele lui, asupra cãreia s-a oprit în mod special Cãtãlin Avramescu, am fi avut parte ºi de o abordare a cãilor practice prin care ne putem debarasa de aceastã moºtenire nedoritã, eventual cu inspiraþie de la alþi est-europeni care au fost mai vrednici decât noi la acest capitol.

De asemeni aº fi apreciat dacã se lãsa mai mult timp pentru dezbaterea finalã, deºi remarc faptul cã întrebãrile adresate oaspeþilor nu s-au ridicat la înãlþimea aºteptãrilor ºi nu pot sã trec cu vederea cã nu ne-am dezminþit nici de data asta de balcanismul din noi, finalul întâlnirii fiind marcat de o doamnã, aparþinând unei minoritãþi excentrice, care chiar a vrut ºi a reuºit sã ne demonstreze cã excentricii ãºtia, atunci când “vrea muºchii lor”, pot sã-ºi sufle fãrã restricþie mucii în fasolea majoritãþii. :)

Mai multe detalii despre eveniment puteþi citi aici iar o galerie cu imagini destul de reprezentative gãsiþi pe blogul lui Marian Coman, redactorul-ºef al Obiectivului brãilean, aici.

Profitând de faptul cã s-a nimerit sã am un loc destul de favorabil, am încercat ºi eu câteva fotografii, împingând ISO pânã la 6400… ca sã nu fac uz de flash. Includ mai jos  o galerie cu câteva imagini acceptabile, având în vedere lumina existentã în foaierul teatrului. Praise The Nikon, prietenii ºtiu de ce!

 

 

 

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.