Category

GlacierGate

Dragoº-Paul Aligicã recidiveazã cu un excelent nou articol pe tema încãlzirii globale, publicat pe HotNews. De data aceasta aduce în prim plan scandalul GlacierGate, declanºat în urma scoaterii la luminã a faptului cã ani de zile am fost minþiþi cum cã gheþarii din Himalaya sunt pe cale de a se topi în întregime pânã în 2035 din cauza fenomenului încãlzirii globale, afirmaþie care s-a vãdit cã nu are niciun temei ºtiinþific, aºa cum s-a pretins pânã acum, dar pe baza cãreia diverse organizaþii ecologiste ºi (pseudo) ºtiinþifice au colectat multe milioane de dolari de la credulii intoxicaþi cu aceastã propagandã înºelãtoare. Interesant ºi modul în care autorul denunþã “tema urgenþei” folositã de escrocii din domeniu pentru a-ºi promova interesele meschine, interese care evident nu au legãturã cu vreun fenomen real de încãlzire globalã.

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.