Category

Din nou campioni… la coruptie!

Transparency International a dat publicitãþii raportul anual privind starea corupþiei în rândul a 179 de þãri studiate, definitivându-se un clasament cu note de la 1 la 10, nota 1 corespunzând corupþiei totale. În acest clasament, România a primit nota 3,7 – aceeaºi cu Ghana, situându-se pe locul 69 mondial (nu ºtiu cât a luat Congo lui Bombonel… ) ºi ocupã un neonorant loc întâi drept cea mai coruptã þarã din Uniunea Europeanã. E ceva nou în toatã treaba asta?

Singura veste bunã este cã Fundaþia Concept, împreunã cu Transparency International Romania au lansat campania “Prima ªpagã”, împotriva corupþiei mici, campanie care se adreseazã tinerilor între 18 ºi 30 de ani din mediul urban.

Mesajul central al campaniei este NU lua PRIMA ªPAGÃ, pentru cã decât sã te opreºti mai bine nu începi. Mai multe relaþii despre aceastã campanie gãsiþi pe situl de campanie aici. Pentru un program realizat pe fonduri Phare, situl este destul de slãbuþ, iar forumul se pare cã nu trezeºte prea mult interesul, având deocamdatã doar 13 utilizatori înscriºi ºi 6 articole postate.

Eu doresc mult succes acestei campanii ºi cred cã bisericile ºi organizaþiile creºtine ar trebui sã ia parte în mod voluntar la ea. Mã tem totuºi cã n-o vor face ºi mã mai tem cã fãrã a oferi niºte valori solide care sã motiveze aceastã acþiune, simplul îndemn de a nu da sau a nu lua ºpagã nu are prea multe ºanse sã prindã. Mai vedem!

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.