Category

Climategate

timeDe multã vreme mã stupefiazã credulitatea mulþimilor manipulate în diverse direcþii. Una dintre acestea se referã la isteria declanºatã cu încãlzirea globalã. Au fost câþiva ani cu ierni mai blânde ºi, gata, toatã lumea a sãrit în sus cã vine apocalipsa. Ba bine cã nu! Adicã nu vine din cauza poluãrii, sigur, ci din cauza poluãrii morale ºi spirituale, dar Domnul ºtie când va zice gata!

Pe ici pe colo au mai strãbãtut în mass media semnale de alarmã ale unor oameni de ºtiinþã care fãceau frondã faþã de poziþiile “ºtiinþifice” adoptate din raþiuni politice, cum cã adevãrata problemã a omenirii nu este încãlzirea globalã ci rãcirea globalã. Prea puþini oameni însã dispuºi sã asculte.

Iatã cã înainte de Summitul de la Copenhaga, un hacker a copiat arhivele secrete ale unuia dintre cele mai galonate centre de cercetãri climatice din lume ºi le-a fãcut publice pe un server din Rusia. Scandalul Climategate este uriaº, lumea fiind furioasã cã a fost manipulatã ºi înºelatã de cãtre oameni de ºtiinþã care în mod deliberat au ascuns cifre, statistici ºi date care contrazic ºi infirmã teoria încãlzirii globale.

Mai multe detalii despre acest scandal ºi implicaþiile lui gãsiþi în limba românã aici pe HotNews ºi în limba englezã pe telegraph.co.uk un articol intitulat sugestiv Climategate: the final nail in the coffin of ‘Anthropogenic Global Warming’?

Lasati un comentariu:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.